CSS Template
Login til Conventus

Generalforsamling den 15. december 2020

Klakring IF indkalder til generalforsamling tirsdag den 15. december 2020 kl. 19.00 i Juelsminde Hallerne.

For at vi kan overholde de gældende corona-retningslinjer, er det nødvendigt at tilmelde sig for at deltage. Tilmelding skal ske til Hanne Olesen på sms til 21131335 eller mail hanneolesen1@gmail.com senest den 11. december.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Orientering om kontingentsatser fra de enkelte afdelinger
6. Valg af:
     - Et bestyrelsesmedlem (lige år)
     - To bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
     - To suppleanter (hvert år)
     - Revisor
7. Eventuelt