CSS Template
Login til Conventus

Indkaldelse til generalforsamling 2019/20

Klakring IF indkalder hermed til generalforsamling for sæson 2019/20 mandag den 19. april 2021 kl. 18.30 på Fjordblik 2, 7130 Juelsminde.

Pga. corona retningslinjerne vil generalforsamlingen blive afholdt udendørs og det er nødvendigt at tilmelde sig, da der er et max. deltagerantal. Tilmelding skal ske til Hanne Olesen på tlf. 21131335 senest den 16. april.

Dagsordenen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag
 5. Orientering om kontingentsatser fra de enkelte afdelinger
 6. Valg af:
  1. Et bestyrelsesmedlem (i lige år)
  2. To bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
  3. To suppleanter (hvert år)
 7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Vi håber at se mange af jer!

Mange hilsner fra
Bestyrelsen