CSS Template
Login til Conventus

Indkaldelse til generalforsamling

Klakring IF indkalder hermed til generalforsamling torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.30 i Juelsminde Hallerne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
     a. Formand
     b. Gymnastik
     c. Håndbold
     d. Bordtennis
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Orientering om kontingentsatser fra de enkelte afdelinger
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter
     a. Et bestyrelsesmedlem i lige år
     b. To bestyrelsesmedlemmer i ulige år
     c. To suppleanter hvert år
     d. Revisor
7. Eventuelt

Foreningen er efter generalforsamlingen vært for en forfriskning og lidt til maven.

Vel mødt!