Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Klakring IF

mandag d. 27. oktober 2014 kl. 19.30 i Juelsminde Hallerne

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretninger.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag.
5. Orientering om kontingent satser fra de enkelte afdelinger.
6. Valg af:
    a. Formand og 1 bestyrelsesmedlemmer (kun lige år)
    b. 3 bestyrelsesmedlemmer (kun ulige år)
    c. 2 suppleanter (hvert år)
    d. Revisor
7. Eventuelt.

Forslag sendes til formanden senest 8 dage før.

Bestyrelsen